Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp – SL: 02
08/06/2018 - 04:15 PM
1. Yêu cầu: Nam/Nữ, có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên trong các công ty về sản xuất, xây dựng, khai thác khoáng sản. Am hiểu về các nghiệp vụ hạch toán, giá thành, báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
2.  Thu nhập: 10.000.000 – 16.000.000 đồng/tháng
Bình luận facebook
Form ứng tuyển
Họ tên: *
Điện thoại: *
Vị trí ứng tuyển: *
Kỹ sư xây dựng
Kế toán
Email: *
Địa chỉ: *
Năm sinh: *
Trình độ: *
Cử nhân
Kỹ sư
Kiến trúc sư
Vị trí liên quan