Trưởng phòng HCNS/Phụ trách HCNS – SL: 01
08/06/2018 - 04:15 PM
1. Yêu cầu: Nam/Nữ, có kinh nghiệm từ 01 năm tương đương về công tác HCNS. Có kỹ năng xây dựng quy trình, quy chế, chính sách phúc lợi. Kỹ năng tuyển dụng. Tổ chức và thực hiện công tác tính và thành toán lương, công tác BHXH. Kỹ năng giao tiếp, soạn thảo văn bản và vi tính văn phòng tốt.
2. Thu nhập: 5.000.000 – 8.000.000 đồng/tháng
Bình luận facebook
Form ứng tuyển
Họ tên: *
Điện thoại: *
Vị trí ứng tuyển: *
Kỹ sư xây dựng
Kế toán
Email: *
Địa chỉ: *
Năm sinh: *
Trình độ: *
Cử nhân
Kỹ sư
Kiến trúc sư
Vị trí liên quan